• Home
  • 入境欧洲
  • 荷兰教育中心培训

荷兰教育中心培训

 

金源和荷兰教育中心进一步为中国企业管理者量身设计培训项目,通过与荷兰各大学和企业的联系渠道和合作网络,建立了一套独特的教学和培训体系。在教学中融入大量的案例分析、实地考察等内容,培训与实践紧密结合,内容生动,效果显著。

 

能够提供300多种培训课程,涵盖社会经济活动的各个方面:农业、水利、金融与法律、企业管理与经营、生产与物流、社会保障与人力资源、公共事务管理、养老体系... ...

 

充分体现了荷兰的经济优势及其可以借鉴的宝贵经验,也给参加培训的企业与机构提供了更多选择。

奥地利公司

Add: Franz-Loidl-Straße 36/17, 1220 Vienna, Austria

Tel:   +43 1 969 9500

Fax:  +43 1 969 9500 80

Mobil: +43 699 1099 8886

Wechatgoldensource1

Email: info@goldensource.net

荷兰公司

Add:Basalt 109, 2719TW ZoetermeerThe Netherlands

Tel:   +31 79 889 6112  / 79 889 6113

Fax:   +31 79 889 6111

Email: goldensourcebv@gmail.com

瑞士公司

Add: Giblenstrasse 44, 8049 Zurich Switzerland

Tel:   +41 79 349 1375

Wechat+41 79 349 1375

Email: ruth.rius@goldensource.net